Combs Art Projects

Hetty Combs maakt beeldend en poëtisch werk. Met kunst bezig zijn is voor mij een voortdurend aftasten van andere werkelijkheden. Ik zie het als een vorm van reizen. Ik werk onderzoekend, procesmatig: ieder project is een avontuur en mijn werk is een verslag.”

Op deze website vindt u informatie over Hetty Combs,  beeldend ondernemer, artist in progress, cultuurmaker en poëet.

Beeldend werk & poëzie

Combs Art Projects bestaat uit vrij schilderwerk, fotografie, poëzie en combinaties daarvan.  In de loop der jaren zijn een aantal terugkerende thema’s ontstaan die zowel in het beeldend werk als de poëzie naar voren komen. De thema’s zijn tijdens het proces niet bewust leidend, maar lopen als een rode draad door haar leven.

“Het Leven zelf is natuurlijk het grootste project. Kunst lijkt handvatten te bieden, maar ook dat is uiterst onzeker. Het belangrijkste is om serieus te onderzoeken waar de humor zit.” 

Denktank

Hetty Combs fungeert ook als denktank voor ontwikkeling en advisering bij kunstprojecten voor overheden, instellingen, scholen, ondernemers en culturele organisaties.