Dorpsgezichten – portretten uit De Wâlden

“Het project is opgezet vanuit het idee dat er heel veel mensen zijn die goede dingen doen. Voor de maatschappij, voor het dorp of nog kleiner in de buurt waar ze wonen. In deze wereld waarin we overspoeld worden met zaken waar we geen of nauwelijks invloed op hebben, is het belangrijk te focussen op wat er wel kan. Wat mensen voor elkaar kunnen doen. Een klein beetje aandacht en inzet voor elkaar kan de wereld positief veranderen, ook al is het maar voor even. De mensen die in deze serie geportretteerd zijn, hebben op hun manier een positieve bijdrage geleverd aan onze mienskip. Een aantal figuren zijn historisch, een aantal is voor hun verdiensten onderscheiden door de koning(in) en een paar (nog) niet. De mensen die niet meer in leven zijn, zijn in houtskool uitgewerkt, de rest in olieverf. Het zijn schetsen van gewone mensen die vaak achter de schermen ongewone dingen doen voor anderen. Het cement van onze samenleving. Bouwstenen. Ruggengraat. Actief in verenigingsleven, politiek, culturele leven, zorg, etc. Daarnaast zijn het ook gewoon “mooie koppen” om te schilderen.”

Deel 1 van het project bestond uit 17 getekende (houtskool) en geschilderde (olieverf) portretten van bewoners in de gemeente Achtkarspelen. Deze portretten werden geëxposeerd in het gemeentehuis te Buitenpost van 2 november 2022 t/m 28 februari 2023. De meeste portretten zijn verkocht en in particuliere handen.

Deel 2 van het project start op 1 juli 2023 tijdens de Swaddekuier. Hetty is dan te vinden bij de finishplaats. Belangstellenden voor een portret kunnen zich hiervoor aanmelden.